Skriv ut denna sida
torsdag, 02 januari 2020 12:15

Selvaag Bolig sålde för 4,8 Mdr kr år 2019

Skrivet av 

 

Rolf Thorsen, vd för Selvaag Bolig.Selvaag Bolig sålde 169 bostäder för totalt 859 MNOK under det fjärde kvartalet 2019. Under helåret 2019 sålde Selvaag Bolig 908 bostäder till ett totalt värde av 4.492 MNOK, cirka 4.789 Mkr. Bruttovärdet på försäljningen ökade med mer än 40 procent jämfört med år 2018.

– Försäljningen har varit stabil under hela året. Vi upplever ett stort intresse för de bostäder aom vi har till salu nu, särskilt i Stor-Oslo, och vi tror på fortsatt goda marknadsförhållanden under 2020. Vi har över 700 bostäder till salu och under det kommande året kommer vi att starta helt nya projekt och nya etapper i befintliga projekt, säger vd Rolf Thorsen.

Nettoomsättningen, dvs försäljningen justerad för Selvaag Boligs ägarintresse i samarbetsprojekt, slutade på 752,5 bostäder till ett totalt värde av 3.753 MNOK. Under året inledde Selvaag Bolig byggandet av 830 bostäder och 775 bostäder färdigställdes och 731 levererades till köpare.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet isolerat uppgick till 140 bostäder till ett totalt värde av 705 MNOK. Byggandet av 248 bostäder påbörjades under det fjärde kvartalet. Totalt färdigställdes under Q4  254 bostäder och 214 överlämnades till köpare. Den 31 december hade Selvaag Bolig 1.504 bostäder under uppförande och 56 färdigställda bostäder som inte hade sålts.

Nettoomsättningen för 2018 var 695 bostäder med ett sammanlagt värde av 2.829 MNOK. Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 148 bostäder för 614 MNOK. Bruttoomsättningen 2018 var 777 bostäder för 3.169 MNOK. Bruttoomsättningen under det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 158 bostäder för 660 MNOK.

I december fick Selvaag sin första markanvisning på Årstafältet i Stockholm. Se länk.

Senaste från Redaktionen