3 december 2022
tisdag, 31 december 2019 17:28

CLS säljer 19 kontorsfastigheter

Skrivet av 

 

Fredrik Widlund, CEO för CLS Holdings.


 

CLS Holdings säljer en portfölj med 19 regionala kontorsfastigheter i Storbritannien för totalt cirka 65,0 miljoner pund, cirka 801 Mkr. Köpare är Elite Capital Partners – ett investmentbolag från Singapore.

Kontorsfastigheterna är belägna utanför regionen South East i Storbritannien och har, efter stora renoveringar under förra året, en mindre framtida förvaltningspotential. Försäljningen av portföljen är i linje med CLS strategi att aktivt generera kapital genom att fokusera på bolagets portfölj i London och i regionen South East. Efter denna transaktion kommer CLS att endast äga två fastighetstillgångar i Storbritannien som ligger utanför regionen South East.

Försäljningen av 17 av de 19 kontorsfastigheterna, som har egen lagfart, har sålts för 62,1 miljoner pund. Försäljningen om 2,9 miljoner pund avser de återstående två fastighetstillgångarna, som innehas med långa tomträttsavtal, förväntas slutföras under Q1 2020.

Portföljen omfattar cirka 57.500 kvm lokalrea och som är uthyrd till 97,5 procent till olika brittiska regeringsorgan med en genomsnittliga återstående löptid på hyresavtalen om 4,1 år. Portföljen har en nettohyra om 6,5 miljoner pund per år, motsvarande i genomsnitt 10,62 pund per kvadratfot. Portföljen värderades till 66,4 miljoner pund den 30 juni 2019 och försäljningsintäkterna representerar en liten förlust på 1,4 miljoner pund, en rabatt om 2,1 procent. CLS har emellertid erhållit över 3,2 miljoner pund i hyra från den här portföljen sedan den 30 juni 2019.

I en kommentar till försäljningen säger CEO Fredrik Widlund:
– Den här försäljningen är ett viktigt steg för att genomföra vår strategi att fokusera vår brittiska portfölj på marknaderna i London och i regionen South East där vi är övertygade om långsiktigt positiva framtidsutsikter. Vi fortsätter att se betydande möjligheter för förvärv på våra kärnmarknader och den här försäljningen kommer att göra det möjligt för oss att återvinna kapital för framtida förvärv.