30 november 2023
måndag, 30 december 2019 12:56

Genova bygger 355 bostäder i Norrtälje

Skrivet av 

 

Handelsmannen 1 är det första kvarteret som planeras att byggas i Övre Bryggårsgärdet i Norrtälje med 80 lägenheter, en förskola med 125 förskoleplatser samt cirka 275 hyresbostäder.

 

 

Genova Property Group har startat projekt Handelsmannen i Norrtälje. Projektet Handelsmannen är strategiskt beläget i Norrtälje, granne med kommunhuset och med nära anslutning till busstationen i Norrtälje. Projektet omfattar cirka 21.000 kvm uthyrbar yta med två kvarter innehållande ett äldreboende med 80 lägenheter, en förskola om 125 förskoleplatser samt cirka 275 hyresbostäder. Såväl äldreboende som förskola är uthyrda till Norlandia på 15-åriga hyresavtal.

Detaljplanen för kvarteret Handelsmannen vann laga kraft den 27 december 2019 och under december påbörjades även rivning av befintliga byggnader.

Projektet kommer att byggas i trä, Svanenmärkas, samt finansieras grönt via SBAB. Totalentreprenör är Lindbäcks Bygg och planerad inflyttning beräknas till 2021/2022.