30 november 2023
fredag, 20 december 2019 17:22

SSM säljer andel i Bromma Square till Profi

Skrivet av 

 

Efter att SSM säljer en andel i ett JV-bolag så äger Profi äger nu tomträtterna Linneduken 5 och Bordduken 7, med en total yta om 11.000 kvm, som ligger i direkt anslutning till Brommaplan och Drottningholmsvägen.

 

 

SSM Holding AB har sålt sin andel i bostadsprojektet Bromma Square avseende fastigheterna Bordduken 7 och Linneduken 5 till JV-partnern Profi Fastigheter. Försäljningen är en konsekvens av utfallet från den utvärdering av projektet som inleddes i Q3 2019. Försäljningen har en marginell påverkan på SSMs resultat samtidigt som kassaflödet påverkas positivt med 42,9 Mkr under Q1 2020.

Bostadsprojektet var planerat till att omfatta cirka 355 bostadsrätter med en BOA om 18.850 kvm. Projektet har varit under utvärdering sedan Q3 2019 och försäljningen är en konsekvens av utvärderingens slutsats som anger att det är mindre attraktivt att utveckla bostäder än att vidareutveckla nuvarande kommersiella fastigheter.

Försäljningen har en marginell påverkan på SSMs resultat samtidigt som kassaflödet påverkas positivt med 42,9 Mkr under Q1 2020.