4 juni 2023
fredag, 20 december 2019 11:55

Nytt huvudkontor för Stockholmshem i Skärholmen

Skrivet av 

 

Stockholmshems nya huvudkontor vid Portholmsgången i Skärholmen. Bild: Söderberg och Söderberg arkitekter


Nu är detaljplanen klubbad den 12 december för cirka 100 nya bostäder samt för Stockholmshems nya huvudkontor med 300 arbetsplatser i Skärholmen. Detaljplanen avser en tillbyggnad av fastigheten Måsholmen 21, som idag är en del av Skärholmens gymnasium. Byggherre är AB Stockholmshem som planerar att flytta sitt huvudkontor till platsen.

Förslaget innebär ett 21 våningar högt hus, som till viss del står på en lägre byggnad om tre våningar. Det höga huset kommer innehålla bostäder och den lägre kontor- och kulturverksamhet.

Planförslaget består av en byggnad med cirka 3.000 kvm kontor och verksamheter i en sockelbyggnad på tre våningar med en smalare byggnadsdel med huvudsakligen bostäder ovanpå.

Den nya bebyggelsen tillför ytor för cirka 300 arbetsplatser och cirka 100 bostäder, vilket skapar förutsättningar för liv över dygnets alla timmar och vitaliserar en del av centrum som idag kan upplevas som folktom och otrygg.

 

Visionen är att byggnaden dels ska utgöra en gestalt och symbol för det nya Skärholmen genom stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, dels en riktningsgivare och markör för stadsdelen på långt avstånd.

Den berörda fastigheten är Måsholmen 21, del av Skärholmens gymnasium invid Bredholmstorget. En av gymnasiebyggnaderna som idag innehåller lokaler för ett yrkesgymnasium, planeras att tas ur bruk och rivas.