5 augusti 2021
onsdag, 18 december 2019 10:49

Willhem köper nyproduktion i Eskilstuna

Skrivet av 

 

Mikael Granath, vd för Willhem.

 

 

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Mälardalen genom förvärv av 337 hyresrätter som ska uppföras i centrala Eskilstuna. Affären sker genom bolagsköp till ett överenskommet fastighetsvärde om 617 Mkr.

Projektet omfattar 337 nyproducerade hyresrätter om 1-4 rum och kök, i ett kvarter som planeras att färdigställas etappvis under 2022-2023. Den totala arean är 15.109 kvm varav 505 kvm utgörs av lokaler. Byggnaderna ska miljöklassificeras enligt Miljöbyggnad silver.

Willhem kommer att ta över projektet och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda och uthyrda. Affären är villkorad av att bygglov erhålls före tillträdet.

– Vi är nöjda med att kunna stärka vår marknadsposition och attraktionskraft i Eskilstuna med nyproducerade hyresrätter i bästa A-läge, som dessutom är utmärkt belägna i förhållande till vårt befintliga bestånd, kommenterar Mikael Granath, vd för Willhem.

I Mälardalen äger Willhem sedan tidigare 1.300 lägenheter varav cirka 600 lägenheter i Eskilstuna.