30 november 2023
tisdag, 17 december 2019 13:59

Malmö säljer mark i Norra Hamnen

Skrivet av 

 

Malmö stad säljer 66.500 kvm mark i Norra Hamnen för 73,3 Mkr. Köpare är holländska MG Real Estate.

 

Malmö stad säljer mark i Norra Hamnen till holländska MG Real Estate. Bolaget har för avsikt att bygga en logistik- och kontorsanläggning. Tomten omfattar omkring 66.500 kvm och säljs för 73,3 Mkr. Försäljningen antas skapa 160 nya arbetsplatser och bidra till en ökad sysselsättning i hela hamnområdet och i Malmö.

Staden ser ett behov av en bredare arbetsmarknad i Malmö inom lager, logistik, volymhandel och industri.

– Etableringen av MG Real Estate är en bra sak för hela hamnens utveckling. Dels skapas arbetsplatser i fastigheten, men det kommer också att skapas fler sysselsättningstillfällen i branscher kopplat till logistik och transport samt övrigt näringsliv i hela Malmö. Det stärker också vårt hamnbolags, Copenhagen Malmö Port (CMP), verksamhet, säger tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström.

Malmö Industrial Park är ett expansivt industriområde mitt i Öresundsregionen i direkt anslutning till Copenhagen Malmö Port (CMP). MG Real Estate är den första utomnordiska aktören som köper mark i området.

– Det här visar att Malmös hamn är att räkna med på den internationella arenan. Jag tror att intresset för Malmös hamnområde kommer att öka, tack vare hamnens strategiska läge och de möjligheter till samarbete som finns, både med hamnen och med andra verksamheter i området, fortsätter Andreas Schönström.

MG Real Estate har nyligen etablerat ett skandinaviskt dotterbolag som ska fortsätta expansionen i Norden.

– MG Real Estate har redan varit framgångsrika i Danmark i snart tre år. Framgångarna och efterfrågan från våra kunder gör att vi vill expandera i resten av Norden, mer specifikt i Sverige. Våra kunders verksamheter i Malmö hamn kommer att stärka vikten av hamnen i hela Öresundsregionen, säger Anton Van Vlerken, Chief Country Officer i Nederländerna och Norden, MG Real Estate.

Utvecklingen av Malmö Industrial Park sker i samverkan med Copenhagen Malmö Port (CMP).