Skriv ut denna sida
tisdag, 17 december 2019 13:51

NCC säljer projekt i Helsingfors för 680 Mkr

Skrivet av 

 

NCC säljer två byggnader i kontorsprojektet Fredriksberg i Konepaja, Helsingfors.

 

NCC säljer B- och C-byggnaderna i kontorsprojektet Fredriksberg i Konepaja, Helsingfors, för cirka 680 Mkr till tyska KanAm Grund Group och deras fond LEADING CITIES INVEST.

– Vi har utvecklat ett unikt kontorsprojekt i Fredriksberg med modern, hållbar design, och ett attraktivt serviceutbud. Vi är mycket glada över att få samarbeta med KanAm-koncernen. Det är roligt att de har valt det här projektet som sin första investering i Finland, i ett av Helsingfors mest attraktiva områden, säger Petri Bergström, chef för NCC Property Development i Finland.

KanAm Grund Group, med huvudkontor i Frankfurt, är ett internationellt fastighetsbolag. Fastighetsfonden LEADING CITIES INVEST, är en del av KanAm Grund Group och finns numer även i Helsingfors.

Konepaja-området i Helsingfors betecknas som industri- och kulturmiljö av riksintresse.

– Fredriksberg handlar inte bara om kontorsbyggnader. Det är en mötesplats för både Helsingforsbor och besökare. Området speglar verkligen vår vision att skapa levande platser i levande städer, säger Yirui Jiang, chef för fastighetsutveckling och projektstyrning på NCC i Finland.

NCC utvecklar området i fyra etapper. Fredriksberg A slutfördes och såldes till Swiss Life Asset Managers under hösten 2018. Andra och tredje etappen, Fredriksberg B och C, har påbörjats och beräknas stå klara under andra kvartalet 2020. De omfattar totalt cirka 11.000 kvm uthyrningsbar yta för kontor och handel. Arbetet med slutetappen D förväntas inledas direkt efter slutförandet av B och C.

Vid försäljningen uppgår uthyrningsgraden till 40 procent och NCC lämnar hyresgarantier i 2 år för outhyrda ytor i samband med försäljningen. Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 680 Mkr.

Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan i det andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Property Development. Transaktionen ger en positiv effekt på kassaflödet under det fjärde kvartalet 2019, eftersom transaktionen innehåller en större förskottsbetalning.

Senaste från Redaktionen