1 oktober 2022
tisdag, 17 december 2019 13:41

SBB säljer stor aktiepost i Amasten

Skrivet av 

 

Från vänster: Jan-Erik Höjvall , vd för Amasten och Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB,  har för avsikt att sälja sina aktier i Amasten Fastighets AB. SBB äger cirka 20 procent av antalet aktier och röster i Amasten.

En försäljning av cirka 89 miljoner aktier är säkrad
genom åtaganden att förvärva aktier från ett antal välrenommerade fastighetsinvesterare; bland andra Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS, Länsförsäkringar Fastighetsfond, M2 Asset Management AB och Bengt Kjell genom bolag. Dessa investerare har uttryckt acceptans för en reducerad tilldelning om det främjar kvaliteten i aktieägarbasen och likviditeten i eftermarknaden. Försäljningen kommer att ske till ett pris om 8,35 kr per aktie. Åtaganden att förvärva aktier är inte förknippade med någon ersättning.

SBB har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utföra försäljningen genom ett så kallat ”accelerated book building”-förfarande. Ett sådant förfarande förväntas inledas kl. 17.31 onsdagen den 18 december 2019.

– Amasten ser positivt på att få in nya långsiktiga ägare i bolaget och har bistått säljande aktieägare och dess rådgivare i försäljningsprocessen, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.