22 juni 2021
fredag, 01 november 2019 12:20

Plattanplanet i Kulturhuset stängs

Skrivet av 

 

Skanska rustar upp Kulturhuset i Stockholm som beräknas vara avslutad under hösten 2020.

 

Upprustningen av Kulturhuset har pågått i snart ett år. Efter årsskiftet är det dags att för Skanska att påbörja arbetena på plattanplanet och i lokalerna på Sergels Torg 3 och 5 där Studion och Stockholm Visitor Center finns. Verksamheterna kommer stängas successivt under november och december 2019.

Under byggtiden har Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet att tillfälligt flytta ut och bedriva sin verksamhet på olika ställen runt om i staden. Flera restaurangerhar också stängts tillfälligt eller flyttat sin verksamhet.

Kulturhuset Stadsteatern har flyttat ut stora delar av sin verksamhet till platser runt om i Stockholm. Lånelabyrinten, TioTretton och Studion har haft öppet i Kulturhuset under hela 2019, men kommer att stänga på grund av byggarbeten. Lånelabyrinten och TioTretton har öppet till och med 24 november 2019, därefter stängt. Studion kommer ha öppet till och med 8 december 2019, därefter stängt. De allmänna ytorna på plattanplanet och toaletterna kommer att stänga för besökare senast den 31 december 2019.

Verksamheter som har öppet är City i Samverkan, Stockholmsrummet, Design torget och Gina Tricot och kommer att ha öppet som vanligt under hela upprustningen. Endast ingångar från Sergelgången och plattan kommer att vara öppna. Ingångar inifrån Kulturhuset kommer stängas av.

Kulturhuset och teaterhuset byggdes i etapper mellan åren 1968 och 1974. Byggnadernas tekniska installationer har nu uppnått sin livslängd och behöver bytas ut.


Under upprustningen skapas nya ytor för Kulturhuset på entréplanen för kultur och näringsliv. Innanför huvudentrén på plattanplanet bygger Skanska ett nytt besökscenter med bland annat information, biljettförsäljning och garderob. Det möjliggör ett bättre, tydligare och mer effektivt mottagande av besökare och publik.

Under år 2017 bytte Skanska omkring 4.000 kvm av Kulturhusets fasadglas. Det nya glaset är betydligt mer energieffektivt och en viktig insats för att skapa en miljösmart och ekonomiskt hållbar byggnad. Eftersom glasfasaden är en viktig del av byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värde har bytet av fasadglaset gjorts i samarbete med Stadsmuseet.

Upprustningen av Kulturhuset beräknas vara avslutad under hösten 2020.