1 april 2023
onsdag, 14 augusti 2019 11:53

”Kyrktomten” i Bredäng blir mark för bostäder

Skrivet av 

 

"Kyrktomten" i Bredäng är triangelformad och den kallas nu tills vidare "Triangeltomten".


Nu är marken för den så kallade ”kyrktomten” i Bredäng iordningsställd på mark där det tidigare fanns planer på att bygga en rumänsk-ortodox kyrka. Stockholms stad ansvarar för platsen som kommer att utvecklas på sikt och planeras i samband med att ingå i projektet Ålgrytevägen i Fokus Skärholmen.

 

Bakgrunden till att det inte ska byggas en kyrka i Bredäng är att Stockholm stad har fått nog av det försenade kyrkbygget och stämt den ideella föreningen Fratia på miljonbelopp i april i år. Föreningen fick en godkänd detaljplan år 2009 för en kyrka som skulle påbörjats att byggas senast fem år senare, vilket inte har skett.

 

Tidigare fanns således planer på att bygga en rumänsk-ortodox kyrka vid vid Ålgrytevägen/Stora sällskapets väg i Bredäng, men tidigare i år tog Stockholms stad över ansvaret för platsen. Under sommaren togs stängsel, sprängsten och annat bort och nu är marken iordningsställd.

 

För att kunna ta ett helhetsgrepp och säkerställa att platsen utvecklas på rätt sätt, kommer "triangeltomten" fortsättningsvis att ingå i projektet Ålgrytevägen, ett av Fokus Skärholmens sexton stadsbyggnadsprojekt.

 

Detta arbete kommer tidigast starta år 2020 eftersom den idag luftburna kraftledningen som löper utmed Ålgrytevägen, ska grävas ned i marken av Ellevio. Tillfällig användning kan bli aktuell, men ingenting är klart i dagsläget.

 

Ellevio ska bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer. Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2019 och det kommer att pågå till och med år 2022.