24 juni 2021
torsdag, 23 maj 2019 15:11

Johan Dennelind, ny ordförande för Tyréns

Skrivet av 

 

 

 

Styrelseordförande i Tyréns har Johan Dennelind (bilden) utsetts till. Han är vd och koncernchef för Telia och han har gedigen erfarenhet av IT- och telekombranschen och ett stort engagemang i samhällsfrågor.

 

– Tyréns har en tydlig position, växer starkt och är en drivande kraft i samhällsbyggnads-branschen inte minst inom digitala lösningar och kvalitativa data. Jag ser mycket fram emot uppdraget och hoppas kunna bidra till fortsatt utveckling och framgång genom min erfarenhet av digitalisering, hållbarhet och internationellt företagande, säger Johan Dennelind.

 

Johan Dennelind är vd och koncernchef på Telia Company sedan år 2013 och han har tidigare haft ledande roller som vd och styrelsemedlem i internationella telekombolag som Vodafone och Telenor. Han har nyligen lämnat styrelsen för den globala branschföreningen GSMA och är sedan sex år styrelsemedlem i World Childhood Foundation.

 

– Johans erfarenhet från internationella, digitalt drivna verksamheter blir ett starkt tillskott i Tyréns fortsatta utveckling. Digitaliseringen förändrar hur vi planerar och bygger våra städer, och vi ser att branschöverskridande samarbeten blir allt vanligare inom samhällsbyggnad. Vi är därför mycket glada över rekryteringen och välkomnar Johan till styrelsen, säger Per Anders Örtendahl, styrelseordförande i Sven Tyréns Stiftelse, ägare av Tyréns AB.

 

Johan Dennelind valdes in i styrelsen på Tyréns bolagsstämma den 22 maj. I samband med den avtackades också Håkan Larsson, som avböjt omval, efter sex år som styrelseordförande.

 

Tyréns AB:s styrelse består nu av: Johan Dennelind, ordförande samt ledamöterna Marita Hellberg, Mårten Lindström, Eva Nygren och Mikael Vatn medan arbetstagarrepresentanter är Lars Hultgren, Ulf Roslund och Emma Byström.