24 juni 2021
torsdag, 23 maj 2019 14:53

Helén Lindskog, ny affärscontroller på Catena

Skrivet av 

 

 

Affärscontroller på Catena, är en strategiskt viktig tjänst med fokus på lönsamhetsanalys, värdering och investeringsuppföljning, som nu innehas av Helén Lindskog (bilden).

 

Hon har en bakgrund inom banksektorn, senast i en tjänst som kundanalytiker inom Swedbank där noterade fastighetskoncerner har varit hennes huvudsakliga inriktning. Rollen som affärscontroller på Catena är strategiskt viktig för verksamheten både ur ett affärsperspektiv och finansiellt.

 

– I samband med de affärsbeslut vi fattar kan Helén med sin gedigna kompetens bidra med värdefullt stöd till såväl Catenas ledning som till våra olika regioner, säger Catenas vd Benny Thögersen.

 

Helén Lindskog efterträder Jörgen Eriksson som sedan en tid tillbaka är Catenas regionchef i Malmö.