24 juni 2021
torsdag, 25 april 2019 15:35

Älvstranden Utveckling förstärker inom ekonomi

Skrivet av 

 


Älvstranden Utveckling har utnämnt Catrine Kommes (bilden) till ny ekonomichef. Hon efterträder Mi Mathiesen som ska fokusera på investeringsfrågor. Rekryteringen stärker ytterligare bolagets finansiella kompetens när stora stadsutvecklingsprojekt ska sjösättas i centrala Göteborg.

 

– Älvstranden Utveckling går in i en tydlig genomförandefas bland annat med utbyggnaden av Masthuggskajen och tar nu höjd för att ha kontroll över finanserna i de stora projekt vi jobbar med, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

 

Catrine Kommes är utbildad civilekonom och arbetar i dag som redovisningsansvarig på bolaget. Hon jobbar nära nuvarande ekonomichefen Mi Mathiesen, och hon kommer successivt att ta över hennes arbetsuppgifter. Mi Mathiesen ska i sin nya tjänst fokusera på investerings- och finansieringsfrågor i samband med bolagets stadsutvecklingsprojekt.

 

Catrine Kommes är civilekonom, utbildad på Luleå Tekniska Universitet. Efter examen 2005 har hon arbetat med revision inom fastighetsbranschen, bland annat på redovisningsbyrån EY. Sedan 2017 arbetar hon på Älvstranden Utveckling.