24 juni 2021
onsdag, 20 mars 2019 17:23

Johan Ericsson och Mats Andersson till Nyfosas styrelse

Skrivet av 

 

 

Valberedningen föreslår att Johan Ericsson (bilden t h), Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Per Lindblad och Kristina Sawjani omväljs som ledamöter i styrelsen för Nyfosa AB samt att Mats Andersson väljs som ny styrelseledamot (bilden t v).

 

Mats Andersson är för närvarande vice ordförande i The Global Challenges Foundation och styrelseledamot i bl.a. Carneo och Länsförsäkringar Liv samt har ett antal rådgivningsuppdrag. Han har lång erfarenhet av kapital- och aktiemarknadsfrågor, bland annat från Fjärde AP-fonden, där han var vd i tio år, Tredje AP-fonden samt från ledande befattningar på Skandia Liv, Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach.

 

Valberedningen föreslår även att Johan Ericsson utses till ny styrelseordförande i Nyfosa. Nuvarande styrelseordförande Bengt Kjell har informerat valberedningen att han avböjer omval och därmed kommer att frånträda sitt uppdrag i samband med årsstämman.