24 juni 2021
onsdag, 20 februari 2019 15:30

Bonnier Fastigheter utser Chef Hållbar Utveckling

Skrivet av 

 

 


Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är en viktig del i Bonnier Fastigheters verksamhet och därför utses Sara Björnberg (bilden) till Chef Hållbar Utveckling.

 

I den nya tjänsten kommer Sara Björnberg att ansvara för Bonnier Fastigheters strategiska utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att tillsätta en hållbarhetschef sätts ytterligare fokus på det arbete som redan bedrivs för att aktivt bidra positivt till samhällsutvecklingen genom engagerat och ansvarstagande ägande och förvaltande. Nu förtydligas hållbarhetsagendan ytterligare. En grundläggande del i hållbarhetsarbetet utgörs idag av miljöcertifieringar, som tar sin utgångspunkt i förvaltningen och säkerställer ett kontinuerligt förbättringsarbete.

 

– Hållbarhetsarbete har länge varit en naturlig del av verksamheten men nu skapar vi det nya ansvarsområdet Hållbar utveckling i syfte att skapa ytterligare fokus på ansvarsfulla affärer ur såväl ekologiska som ekonomiska och sociala perspektiv. Samtidigt så känns det naturligtvis alltid roligt att på detta sätt kunna erbjuda kompetenta medarbetare fortsatta utvecklingsmöjligheter inom bolaget, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.

 

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är något som ligger mig varmt om hjärtat och det är med stolthet jag tar mig an denna nya roll. Vi vill integrera hållbarhet i vårt erbjudande till våra kunder och har höga ambitioner för den egna organisationen. I utvecklingsprojekt finns hållbarhetstänket med i varje led redan från ritstadiet, säger Sara Björnberg.

 

Sara Björnberg, som anställdes på Bonnier Fastigheter 2009, kommer närmast från en tjänst som marknadsområdeschef.