20 september 2021
tisdag, 08 januari 2019 15:33

Fastpartner noterar ett obligationslån om 1 Mdr kr

Skrivet av 

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner AB.

 

 

 

Fastpartner har ansökt om en notering av ett obligationslån om 1.000 Mkr på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 9 januari.

 

Fastpartner offentliggjorde den 23 november 2018 att bolaget emitterat ett icke säkerställt 3,5-årigt grönt obligationslån om 1.000 Mkr inom ett rambelopp om 1.500 MSEK och som löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,85 procentenheter. I syfte att kunna notera obligationslånet har Fastpartner upprättat ett prospekt.