20 mars 2023
lördag, 29 december 2018 18:14

Strategisk Arkitektur utvecklar Gasverksområdet

Skrivet av 

Ferdinand Bobergs tegelbyggnader i Gasverksområdet från 1890-talet har en hög arkitektonisk standard där utformningen av byggnaderna visar vackra och välgjorda arbeten med rundbågiga fönster, mjukt välvda inåt.

 

Strategisk Arkitektur har fått förtroendet att utveckla tre av Ferdinand Bobergs vackra tegelbyggnader i Gasverksområdet i Hjorthagen.

 

Projektet sker på uppdrag av och i nära dialog med Strategisk Arkitekturs nya kund CA Fastigheter AB. Tillsammans ska de utveckla och fylla de tre byggnaderna med nytt innehåll som kommer att bidra till stadsdelens karaktär och vistelsekvalitet. Byggnaderna kommer att vara tongivande för upplevelsen av Gasverket, som blir ett stadsdelscentrum utöver det vanliga för boende i Norra Djurgårdsstaden, samt en levande destination för stockholmare.

 

Strategisk Arkitektur är med i konceptutvecklingen och ska sedan förverkliga och färdigställa de tre byggnaderna från ax till limpa för att sätta det gamla industriområdet i ett helt nytt sammanhang.