1 december 2021
lördag, 29 december 2018 15:45

Serneke köper NREP:s andel i Karlastaden

Skrivet av 

Choice Hotels har tecknat avtal om hotell i Karlatornet där 477 av totalt 594 planerade lägenheter är sålda.

 

Serneke Group AB förvärvar samtliga NREP:s aktier i Karlastaden Holding AB. Då projektet nu går in i en fas med produktion och fortsatt utveckling finns behov av förenklad styrning och snabbare beslutsvägar.

 

År 2016 bildade Serneke och NREP tillsammans Karlastaden Holding AB för att planera, bygga och utveckla Karlastaden, en ny stadsdel i Göteborg med Karlatornet i centrum. Stadsdelen byggs i ett expansivt område på Lindholmen med internationell prägel och dragningskraft, mitt i ett kluster för forskning, utbildning och innovation inom ny teknologi.

 

Karlastaden Holding AB har framgångsrikt genomfört en komplex grundläggning i enlighet med utsatt plan och ingått ett långsiktigt kontrakt med den ledande hotellkedjan Choice Hotels. I Karlatornet är 477 av totalt 594 planerade lägenheter sålda.

 

Nu går projektet in i en ny fas med produktion och fortsatt utveckling och då växer behovet av förenklad styrning och snabbare beslutsvägar.

 

– Karlastaden skapar en ny siluett i Göteborg och är Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med NREP har vi lagt grunden för ett område som tillåter Göteborg att växa, men då projektet kommit in i en ny fas där byggnation tar vid planering, har Serneke fått möjlighet att förvärva NREP:s andel i projektet. Det möjliggör för Serneke att fortsatt kontrollera och driva projektet framåt och ansvara för färdigställandet, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group AB.

 

– Karlastaden är ett visionärt och stort projekt, som tar mycket tid och resurser i anspråk. Att vi nu avyttrar vår andel i Karlastaden Holding AB beror främst på en vilja att frigöra utrymme för andra projekt. Genom att avyttra våra aktier till Serneke bidrar vi till att projektet blir lättare att koordinera och genomföra. Det säger Rickard S. Dahlberg, partner på NREP.

 

Genom förvärvet kontrollerar nu Serneke sammanlagt 240.000 kvm byggrätter för kontor, bostäder och handel i vad som blir en ny blandstad i Göteborg.

 

Förvärvet av samtliga NREP:s aktier i Karlastaden Holding AB, vilka utgör 50 procent av det totala antalet aktier, uppgår till en köpeskilling om 600 Mkr, att betalas i likvida medel vid tillträde. Karlastaden Holding AB kommer från och med december 2018 att konsolideras i Serneke Group AB.

 

I en kommentar kan sägas NREP inte gjorde en av sina bästa affärer då NREP köpte, genom Nordic Strategies Fund, 50 procent av projektet Karlastaden i juni 2016 för ett underliggande byggnadsvärde om cirka 1,5 Mdr kr. Det bör innebära en förlust om cirka 150 Mkr för Nordic Strategies Fund och NREP. Men i dagsläget vet vi inte om storprojektet Karlastaden, som beräknas vara klart år 2021, slutar med vinst. SF