28 mars 2023
fredag, 21 december 2018 10:43

Offentliga Hus/Fastator köper för 1,15 Mdr kr

Skrivet av 

Fastigheterna Pyramiden 19 och 20 i Södertälje säljs av Peab och Wallenberg. Offentliga Hus betalar 715 Mkr för Pyramiden 20 och Fastator 300 Mkr för Pyramiden 19.

 

Offentliga Hus köper Pyramiden 20 i Södertälje. Fastigheten, som omfattar 32.000 kvm är fyllt uthyrd till bland andra KTH och Södertälje kommun. Hyresvärdet uppgår till 49 Mkr med en snitthyreslängd på drygt 6 år.

 

Säljare är Acturum, samägt av FAM, Wallenbergsstiftelserna samt PEAB. Transaktionen sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 715 Mkr med tillträde under det första halvåret 2019.


Acturum förvärvade år 2013 fastigheter av Astra Zeneca som då valt att lägga ned sin forskningsverksamhet på området.

 

– Det är väldigt hedrande att få ta över stafettpinnen och förvalta denna fantastiska fastighet i nyskick mitt i det växande forskarklustret i Södertäljes expansiva Norra Stadskärnan och samtidigt stärka vår ställning i Storstockholm, kommenterar Lars Holm, vd för Offentliga Hus.

 

Även Fastator köper av Acturum då bolagen ingått avtal om förvärv av fastigheten Pyramiden 19 i Södertälje. Den preliminära grundköpeskillingen för Pyramiden 19 uppgår till 300 Mkr, med villkor om slutgiltig köpeskilling först 20 dagar före tillträde den 20 juni 2019 baserat på uthyrningsgrad.

 

Pyramiden 19 omfattar kontors- och forskningslokaler om 49.000 kvm samt 74.000 kvm mark med goda möjligheter till ny bebyggelse. Pyramiden 19 är uthyrd till 43 procent till hyresgäster som Scania och en rad olika företag inom medicinteknik. Med alla vakanser uppfyllda kommer den framtida hyresintäkten på årsbasis uppgå till totalt cirka 81 Mkr.

 

– Med den här affären i Södertälje hamnar vi mitt i en av Sveriges mest spännande och expansiva stadsdelar. Norra Stadskärnan är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom produktion, forskning och utveckling med världsledande företag, KTH och Södertälje kommun i samverkan. Vi delar Södertäljes framtidstro och det känns mycket bra att både vara en del av den och kunna bidra genom fokus på uthyrning och utveckling, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.