21 mars 2023
torsdag, 20 december 2018 18:57

Amasten köper byggrätt av Prime Living

Skrivet av 

Ursprungligen var planerad byggstart för Prime Livings Sjöstjärnan 2  i Sjöbergs centrum redan vid årsskiftet 2015/2016.Amasten Fastighets AB har tillsammans med två investorer tecknat avtal om att genom dotterbolag förvärva fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Transaktionen är ovillkorad och sker genom lagfartsförvärv och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 33,2 Mkr. Säljare är Prime Living AB.

 

Projektet omfattar 90 hyreslägenheter och ett mindre centrum med livsmedelsbutik. Amastens ägarandel i projektet uppgår till 34 procent.       

 

Riki-huset står klart för inflyttning till hösten 2020. Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till Amasten.