1 juni 2023
torsdag, 20 december 2018 14:07

Skanska bygger campus Albano för 1,3 Mdr

Skrivet av 

Campus Albano, hus 2 och 4. Skiss: Cedervall Arkitekter.Skanska har fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga tre huskroppar om totalt 65.000 kvm forsknings- och universitetslokaler till campus Albano. Kontraktet är värt 1,3 Mdr. Byggnationen påbörjas omgående och pågår under tre år.

– Skanska och Akademiska Hus har samarbetat under många år i flertalet projekt, nu senast Biomedicum i Solna. Det är glädjande att vi åter igen har fått förtroendet att fortsätta vårt samarbete. Vi ska nu i detta samverkansprojekt ta vid med genomförandet av Albano hus 1, 2 och 4 i det nya universitetsområdet campus Albano, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige.

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med varandra samt med staden och bildar ett hållbart campus med utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare.

Utvecklingen sker i samklang med naturen där stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande.

– Albano är ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant. Vi ser fram emot att fortsatt ha med Skanska på den här resan, som nu får uppdraget att tillsammans med Akademiska Hus fullfölja byggnationen av tre av husen på området, säger Hayar Gohary, projektdirektör, Akademiska Hus.