28 mars 2023
fredag, 14 december 2018 14:07

SSM ökar produktionen till 50 procent hyresrätter

Skrivet av 
alt
Det är inte bara att det är svårare för SSM att sälja bostadsrätter i tider med strängare amorteringsregler, utan även det stoppade storprojektet Tellus Tower vid Telefonplan där bolaget har planerat 1.200 bostäder, som bidrar till att SSM nu starkt ökar produktionen av hyresrätter, samtidigt som priserna på bolagets bostadsrätter sänks.

 

Bostadsaffären för SSM har under de senaste åren haft en del bakslag. Framför allt gäller det projektet Tellus Towers, som sedan augusti 2017, drivs i ett joint venture mellan SSM och den globala finansiella aktören Partners Group. I juli i år beslutade länsstyrelsen i Stockholm, att avstyrka förslaget från SSM i dess nuvarande form eftersom det bland annat anses stå i konflikt med riksintresset för flygtrafiken till Arlanda och Bromma. Förslaget som länsstyrelsen är avstyrker är att Tellus Towers ska bestå av två huskroppar, 78 respektive 58 våningar höga för 1.200 bostäder, fördelat på bostadsrätter, hyresrätter samt ägarlägenheter.

 

Det är min mening att det är bakslaget med Tellus Tower, förutom de strängare amorteringsreglerna, som innebär att SSM nu lägger om kurs genom att öka produktionen av hyresrätter från 30 till 50 procent samtidigt som bostadsrättsaffären fokuseras till yteffektiva och flexibla bostadsrätter i prisintervallet 1,3 – 2,2 Mkr. Orsaken till förändringen, säger SSM, är att förstärka kunderbjudandet riktat till unga vuxna samt enpersonshushåll.

 

I närtid kommer, med lanseringen i början av år 2019, SSM öka antalet hyresrättsprojekt i projektportföljen samtidigt som totalt 400 ettor och tvåor ritas om i det angivna prisintervallet i projekten Bromma Boardwalk, Elverket i Nacka samt Täby Market. Bolagets finansiella mål kvarstår.

 

SSM har totalt färdigställt cirka 3.500 bostäder i Storstockholm, varav en större andel efter 2012.

 

– SSM har en ytterst konkurrenskraftig och flexibel projektportfölj, vilket ger oss goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt genom att anpassa vår produktmix och bostadskoncept utifrån marknadens nya förutsättningar, säger Mattias Roos, vd och koncernchef för SSM.

 

SSM har idag cirka 6.500 byggrätter i sin produktportfölj, varav cirka 40 procent lämpar sig för hyresrättsprojekt. Bolagets finansiella mål kvarstår efter förändringen.

 

I en kommentar kan sägas att det är osäkert hur lågprisaktörer som M2 och Well fastigheter, som nu marknadsför ettor i Veddesta och Sollentuna för priser mellan 200.000 och 245.000 kr och till höga månadsavgifter, kommer att påverka JM, SSM, Alm Equity, Veidekke, Skanska och NCC och andra större aktörer på bostadsrättsmarknaden i Stockholm. En lågpriskampanj där troligen Rutger Arnhult lämnar säkerhet för bostadsrättsföreningarnas höga skuldsättningar. Men få tror på Christofer Carlsson, vd för Well fastigheter, då han säger att konceptet BRF 2.0 kommer att sälja 3.000 lågprislägenheter under de tre närmaste åren. SF