29 januari 2023
torsdag, 29 november 2018 16:34

Tekniska nämndhuset flyttar till Separatorhuset

Skrivet av 
alt
Miljöförvaltningen har flyttat från Tekniska nämndhuset till Separatorhuset, Klamparen 8, i korsningen Fleminggatan/Pipersgatan. Bild: Fastighetskontorets tidning Avtryck

 

alt

Ett stort fönster med glasmålning i det omsorgsfullt renoverade Separatorhuset. Bild: Fastighetskontorets tidning Avtryck

 

Den första förvaltningen som har evakuerats från Tekniska nämndhuset på Fleminggatan är Miljöförvaltningen som flyttade i september till Separatorhuset, Klamparen 8, i korsningen Fleminggatan/Pipersgatan, enligt Fastighetskontorets tidning Avtryck. Klamparen 8, som uppfördes 1899-1901, som ett huvudkontor för AB Separator, (senare namnändrat till Alfa Laval), har omsorgsfullt renoverats.

 

Det var år 2013 som planerna lanserades på att flytta verksamheterna i Tekniska nämndhuset till en ny byggnad på Söderstadions tidigare plats. Tekniska nämndhuset skulle då antingen rivas eller byggas om till bostäder. Förslaget skrotades dock några år senare och 2016 fattades ett beslut om att huset skulle bevaras för sitt nuvarande ändamål, som kontor för miljökontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.

 

Med start sommaren 2018 påbörjades ombyggnaden och modernisering av Tekniska nämndhuset som beräknas vara klar år 2023. Övriga förvaltningar, förutom miljökontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret i Tekniska nämndhuset, kommer att evakueras succesivt under de kommande åren. Totalt arbetar cirka 1.200 medarbetare i Tekniska nämndhuset. SF