4 juni 2023
fredag, 26 oktober 2018 11:44

Folksam och Atrium Ljungberg byter för 3,7 Mdr

Skrivet av 
alt
Genom bytesaffären med Folksam får Atrium Ljungberg utveckla KF-huset vid Slussen...

alt
... medan Folksam erhåller två attraktiva förvaltningsfastigheter på Kungsholmen.


Folksam och Atrium Ljungberg har kommit överens om en bytesaffär i Stockholm där Folksam köper kontorsfastigheterna Blästern 6 och Roddaren 7 på Kungsholmen och säljer Tranbodarne 11 vid Slussen mer känd som KF-huset. I samband med detta tar Atrium Ljungberg också över en markanvisning belägen direkt framför KF-huset. Fastigheterna på Kungsholmen har ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt 2.175 Mkr och huset vid Slussen 1.530 Mkr. Transaktionen innebär därmed en nettoinvestering för Folksam om 645 Mkr. KF-huset ägs gemensamt av Folksam Liv och Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse via bolaget Gyllenforsen. Det är även Gyllenforsen som förvärvar Blästern 6 och Roddaren 7.
    

– Affären betyder att vi sänker projektrisken i fastighetsportföljen och samtidigt ökar exponeringen mot attraktiva förvaltningsfastigheter i fina lägen i Stockholms innerstad. KF-huset påverkas mycket av det pågående Slussenprojektet och måste uppgraderas och moderniseras. Att behålla och genomföra dessa investeringar skulle ta för mycket fokus från organisationen. Eftersom Atrium Ljungberg äger många fastigheter i Slussenområdet finns det en logik i att de förvärvar även KF-huset, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör på Folksam.
    

De fastigheter Folksam förvärvar, Blästern 6 och Roddaren 7 är båda belägna i bra kommunikationslägen nära tunnelbanan, i expansiva Hagastaden respektive på Kungsholmen. Blästern 6 innehåller 24.500 kvm kontor och Roddaren 7 innehåller 8.000 kvm kontor. KF-huset har en uthyrningsbar area som uppgår till drygt 22.000 kvm, medan markanvisningen innebär att Atrium Ljungberg får en byggrätt om 7.500 kvm BTA. Fastigheterna byter ägare per den 1 november.
    

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare det så kallade Glashuset samt Sjömansinstitutet precis bredvid KF-huset, fastigheter om totalt cirka 26.000 kvm uthyrbar yta. Bolaget har också en markanvisning för en fastighet på Stadsgårdskajen framför Glashuset. I våras tecknades även ett avtal med Stockholms stad om att utveckla kommande Mälarterrassen i Slussen.
    

– Affären är strategiskt rätt för båda parter. Med Folksam Fastigheters förvaltningsfokus är Blästern 6 och Roddaren 7 två långsiktigt bra och färdigutvecklade fastigheter. Vi erhåller i stället en fastighet och byggrätt som vi, med vår projektkompetens, kan vidareutveckla och därigenom ge ytterligare mervärde till helheten vi vill vara med och skapa i Slussen, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.