4 juni 2023
onsdag, 24 oktober 2018 14:25

Akademiska Hus bygger bostäder i Ultuna

Skrivet av 
alt
Bygget av de nya student- och forskarbostäderna på Campus Ultuna är planerat att påbörjas under vintern 2018 med inflyttning våren 2020. Projektet innebär att den befintliga byggnaden kommer att byggas om och totalrenoveras. Skiss: LINK


Akademiska Hus investerar cirka 193 Mkr i bygget av 108 lägenheter med plats för 132 studenter och forskare vid Campus Ultuna i Uppsla. Satsningen blir ett bidrag till SLU:s arbete med inom en tioårsperiod fördubbla antalet studenter till cirka 10.000. För att kunna förverkliga det bedömer lärosätet att det behövs cirka 250-300 nya student- och forskarbostäder på Campus Ultuna.
    

Bostäderna som Akademiska Hus uppför placeras i en befintlig byggnad vid Ultuna hamn nära natursköna Arrheniusplan. Med bostäder i den här delen av campus knyts Campus Ultuna ihop mellan de centrala delarna av Ultuna och Fyrisån.
    

Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag breddats så att det även medger ägande, byggande och förvaltande av student- och forskarbostäder. Utifrån en inventering kan Akademiska Hus, sett över hela landet, medverka till att 11.000 student- och forskarbostäder produceras fram till 2021. Av dessa bedöms 6.500  kunna färdigställas i egen regi. Under de följande åren, mellan 2021 och 2026, räknar Akademiska Hus med att kunna bidra till att ytterligare 10 000 student- och forskarbostäder skapas.