30 november 2023
torsdag, 18 oktober 2018 13:53

Fabege ökade vinsten till 6,3 Mdr

Skrivet av 
alt
Christian Hermelin, vd för Fabege.

 

Med orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 6.125 Mkr (4.452) ökade Fabege vinsten för årets första nio månader till 6.265 Mkr (4.202), motsvarande 18,94 kr per aktie (12,70).

 

Hyresintäkterna steg till 1.864 Mkr (1.688), medan driftsöverskottet ökade till 1.389 Mkr (1.230) och förvaltningsresultatet förbättrades med 25 procent till 895 Mkr (713).

 

– Stigande hyresintäkter, effektiv förvaltning och lägre räntekostnader innebar att förvaltningsresultatet ökade med 25 procent. Fortsatt värdetillväxt, främst genom projekt och ökade hyresnivåer, bidrog också till det starka resultatet. Även om en konjunkturavmattning kommer allt närmare så fortsätter Stockholm att växa. Det ger oss gynnsamma förutsättningar att fortsätta vår tillväxt. Vi ser många goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av attraktiva kontor i alla våra stadsdelar, säger vd Christian Hermelin.

 

Under perioden investerade Fabege 2.354 Mkr (2.040), varav 1.985 Mkr (1.632) avsåg investeringar i projekt- och förädlingsfastigheter. Detta bidrog, tillsammans med de orealiserade värdeförändringarna, till att portföljens verkliga värde steg till 65,0 Mdr kr (57,9).

 

De räntebärande skulderna ökade till 25.435 Mkr (24 841), med en genomsnittlig ränta om 1,41 procent exklusive och 1,50 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 4.049 Mkr.

 

Det egna kapitalet ökade till 33.532 Mkr (28 011) och soliditeten till 51 procent (47). EPRA NAV steg till 120 kr per aktie (101).

 

I augusti presenterade Fabege i konsortium med WA-fastigheter en avsiktsförklaring med Huddinge kommun att utveckla Flemingsberg till internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District. Visionen och viljan är att skapa en plats med 50.000 boende, 50.000 arbetande och 50.000 besökare.

 

– Närheten till den bästa spårbundna knutpunkten i södra Stockholm, den stora tillgängliga markytan och Huddinge kommuns handlingskraft är viktiga faktorer som gör att vi med stor tillförsikt ser fram emot att tillsammans med andra parter utveckla området, säger Christian Hermelin.