24 september 2023
torsdag, 18 oktober 2018 12:34

Balder vill bygga 1.500 bostäder i Väsby Entré

Skrivet av 
alt
Balders idékoncept innehåller en blandning av högre hus och kvartershus. Totalt ska Väsby Entré även innehålla cirka 30.000 kvm kontor, handel och service. Illustration 3XN.

 

alt

Den nya stadsdelen ska ha trivsamma stadsmiljöer i funktionsblandade kvarter. Illustration 3XN.

 

alt

Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby med trivsamma och attraktiva stadsmiljöer som kännetecknas av hög kvalitet på gaturum, torg och parker. Illustration 3XN.

 

Upplands Väsby har gett Balder förtroendet att bli kommunens ankarpartner i utvecklingen av Väsby Entré. Balder har utvecklat ett idékoncept utifrån den vision som kommunens planarbete baseras på. Idékonceptet innehåller cirka 1.500 bostäder, kommersiell service, samhällsservice och arbetsplatser för kontor. Balder kommer att ansvara för ungefär två tredjedelar av områdets utveckling.

 

– Förtroendet att vara ankarpartner är ett ansvar utöver det vanliga. Vi kommer att anstränga oss för att Väsby Entré ska bli en av de bästa platser i Stockholmsområdet att bo på och verka i, säger Thorsten Åsbjer, senior vice vd på Balder.

 

– För att lyckas förverkliga våra ambitioner är det viktigt med fina samarbeten med Upplands Väsbys näringsliv, kommunen och branschkollegor. Till alla som vill samarbeta med oss sträcker vi ut en hand, fortsätter David Johansson, Regionansvarig fastighetsutveckling på Balder.

 

Vid framtagning av idékonceptet har Balder samarbetat med arkitektbyrån 3XN