21 juli 2024
onsdag, 03 oktober 2018 15:29

Nytt bergrumsgarage med 1.600 platser i Hjorthagen

Skrivet av 
alt
Illustration av infart vid Bobergsgatan. Marken kring och ovanför infarten planläggs som park. Bobergsgatan och Gasverksvägen förbinds med trappa. Bild: Adept & Mandaworks.

 

Kommunfullmäktige har godkänt en investeringsutgift om 680 Mkr för genomförandet av nyproduktion av ett parkeringshus i Hjorthagen. Detaljplaneförslaget för bergsrumsgaraget i Hjorthagsberget innebär att det befintliga bergrummet, som ligger på drygt 30 meters djup, återanvänds för garage. Här har tidigare nafta lagrats för framställning av gas. Idag är lagret avvecklat och under sanering.

 

Norra Djurgårdsstaden planeras med 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Genom att använda bergrummet i Hjorthagsberget minskar trafiken på kvartersgator samtidigt som parkeringsbehovet i området löses. Parkeringsanläggningen ska i huvudsak försörja boende och verksamheter inom delområdena Gasverket, Kolkajen och Ropsten. För de som flyttar in och arbetar i dessa kvarter kommer det att vara närmare till tunnelbanan än till bilen.

 

320 av de 1.600 p-platserna ska vara för elbilar redan från början och till år 2030 kommer alla p-platser i garaget att ha laddningsmöjligheter.

 

Stockholm Parkering ansvarar för byggandet och Exergi AB (före detta Fortum) ansvarar för saneringen och anpassning av logistiken.

 

Garaget planeras stå klart i slutet av 2022.