21 mars 2023
fredag, 05 januari 2018 19:26

Fallande priser i Norra Djurgårdsstaden

Skrivet av 
alt
Flygvy över Kolkajen fullt utbyggd. Bild: ADEPT/Mandaworks 2017.

 

Totalt planeras för minst 12.000 nya bostäder och 35.000 nya arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden, dels i Kolkajen vid Husarviken, dels i Värtahamnen, dels i Frihamnen, dels på Loudden. Först ut är nu Kolkajen, beläget mellan utbyggnadsetappen Brofästet, Nationalstadsparken och Lilla Värtan.

 

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Kolkajen utvecklas till en attraktiv stadsdel med bostäder, service och verksamheter i en tät och blandad stadsmiljö av hög kvalitet. Planområdet omfattar cirka 13 hektar och innehåller cirka 1.600 bostäder med preliminär fördelning om cirka 370 hyresrätter och cirka 1.230 bostadsrätter. Planförslaget om Kolkajen omfattar även cirka 11.000 kvm lokaler utöver det befintliga Vattengasverket som planeras innehålla en publik verksamhet. I området planeras två förskolor.

 

Sista ansökningsdag för markanvisningstävlingen för Kolkajen är den 7 februari 2018 för cirka 8 byggaktörer. Beslut om markanvisningarna för Kolkajen i exploateringsnämnd planeras till april 2018. Den 7 december fick Abacus, ett dotterbolag till Järntorget, en markanvisning för 75 borätter på Kolkajen i Ropsten för 34.007 kr per kvm ljus BTA.

 

Nu säger Exploateringskontoret att kvartersmarken för bostäderna på Kolkajen ska överlåtas som äganderätt till byggaktören till ett fastlagt markpris mellan 32.000-34.000 kr/kvm ljus BTA.

 

Frågan blir nu om vilka byggaktörer som vågar betala dessa markpriser i Norra Djurgårdsstaden?

 

Enligt Danske Bank har bostadspriserna i Stockholm fallit med tolv procent under december 2017 jämfört med toppnoteringarna under våren. Därmed är det inte så långt kvar till de 15–20 procent som är en rimlig gissning att priserna totalt kommer att falla med under 2018, menar Danske Banks chefsekonom Michael Grahn.

 

Att priserna faller även i Norra Djurgårdsstaden är nu fallet då vi ser på prisutvecklingen de senaste månaderna enligt Hemnets statistik. Men det är en stor variation på priserna, beroende på om objekten har sjöutsikt eller ej. Dyrast på Hemnet nu för Norra Djurgårdstaden är HSB Bostad på Labradorgatan 26, på våning 7 av 7, vid Husarviken med 5 rok om 135 kvm till ett pris om 16,4 Mkr, motsvarande 121.481 kr/kvm och till en månadsavgift om 5.574 kr.

 

Billigast är 2 rok om 55 kvm på Storängsgatan 23, våning 7 av 7, för 3,5 Mkr, motsvarande 63.636 kr/kvm, med en månadsavgift om 2.565 kr, i en fastighet färdigställd 2014 i Brf Fiskartorpet.

 

De senaste genomförda försäljningar i december för Norra Djurgårdsstaden visar på priser mellan 69.712 kr/kvm och 73.810 kr/kvm. Högsta priset i september var för HSB och Labradorgatan 8 A med 19,5 Mkr, motsvarande 132.653 kr/kvm för 5 rok om 147 kvm, med en månadsavgift om 5.210 kr.

 

Enligt Hemnet har bostadsrättsutbudet ökat kraftigt i Sverige och i november 2017 var antalet bostadsrätter till salu 40 procent högre än samma månad förra året. Det ökade utbudet beror dels på att det har kommit ut fler nya bostäder, dels på att de bostäder som är ute på marknaden tar längre tid att sälja. På så sätt byggs det på ett större ”lager” av bostäder.

 

Totalt i Sverige beräknas 76.000 bostäder påbörjas under 2018, enligt Hemnet, vilket är tre gånger så mycket som det påbörjades för fem år sedan. Enligt Länsstyrelsen i Stockholm beräknas cirka 18.000 (20.000) lägenheter byggstartas i länet under 2018.

 

Så prognosen är fallande priser för borätter i Norra Djurgårdsstaden, dels på grund av ett stort utbud, dels på grund av att bankerna är mer ovilliga att bevilja lån för köp i nyproduktion.


I februari får vi veta vilka byggaktörer som är villiga att betala det begärda höga  markpriset om cirka 34.000 kr/kvm BTA i Norra Djurgårdsstaden. SF