4 juni 2023
fredag, 22 december 2017 20:11

Pangea: Affärer för 42 miljarder euro i Norden

Skrivet av 
alt
Nedgången på den svenska transaktionsmarknaden för kommerisella fastigheter i Sverige kan förklaras av ökad osäkerhet i samband med nya skatteregler, en svagare bostadsmarknad och mycket få stora avtal.

 

Transaktionsvolymerna på den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden kommer att överstiga 42 miljarder euro, cirka 415,6 Mdr kr år 2017. Det är den näst högsta nivån någonsin registrerad och Sverige är det enda landet som visar lägre volymer än förra året, enligt nya siffror från Pangea Property Partners.

– Det kommer alltid att finnas variationer mellan de enskilda länderna, men Norden som helhet fortsätter att vara en av Europas mest likvida fastighetsmarknader, säger Bård Bjølgerud, vd och partner hos Pangea Property Partners.

Den totala transaktionsvolymen i Norden kommer att nå drygt 42 miljarder euro år 2017, vilket är 3 procent lägre än 2016. Om man ser på olika länder har volymerna ökat avsevärt i Norge (+11 procent), Finland (+30 procent) och Danmark (+31 procent) från förra året. Sverige är dock fortfarande den största fastighetsmarknaden i Norden, men volymen har minskat med 28 procent från ett starkt 2016.

– Nedgången i Sverige kan förklaras av ökad osäkerhet i samband med nya skatteregler, en svagare bostadsmarknad och mycket få stora avtal. Men nedgången inte är så dramatisk som den verkar eftersom vi jämför med rekordvolymerna från 2016 och antalet transaktioner har bara minskat marginellt, säger Mikael Söderlundh, forskningschef och partner hos Pangea Property Partners.

Den största fastighetssektorn 2017 är kontor med 33 procent av den nordiska transaktionsvolymen, följt av bostads- och detaljhandeln som står för 22 procent respektive 17 procent. Förra året var bostäder den största fastighetssektorn på den nordiska marknaden.

– Kontorssektorn har varit populär bland investerare år 2017 på grund av en exceptionellt stark hyresutveckling på många nordiska nyckelmarknader, medan det har varit en viss oro i bostadssegmentet, tillägger Mikael Söderlundh.

De mest aktiva investerarna år 2017 är fastighetsfonder och privata fastighetsbolag, vilka båda står för 31 procent av volymen på köpsidan. Jämfört med förra året har noterade fastighetsbolag varit mindre aktiva, vilket inneburit att deras marknadsandel minskat från 28 procent till 15 procent. Detsamma gäller för institutionella investerare vars investeringar minskat från 18 procent till 13 procent.

Utländska investerare köper mer
Andelen utländska köpare på den nordiska fastighetsmarknaden var 44 procent år 2017, en betydande ökning från 23 procent år 2016. De utländska investerarna var betydande nettoköpare som förvärvat fastigheter för cirka 18,5 miljarder euro och som sålt fastigheter för cirka 8,5 euro miljarder under år 2017.

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan från offshore-investerare samt en betydande pan-nordisk tillgångsrotation. I synnerhet är andelen utländska köpare i Finland och Danmark exceptionellt hög i år, med huvuddelen av kapitalet från USA, Kina och Sverige, säger Bård Bjølgerud