1 april 2023
fredag, 22 december 2017 14:28

Skanska i affärer om 3,8 Mdr i UK och USA

Skrivet av 
alt
Skanska har byggstartat projektet Eighty Fenchurch Street i London som kommer att bli 14-våningar högt med 22.000 kvm kontor samt cirka 1.100 kvm detaljhandel.

 

Skanska har tagit hem tre stora kontrakt, två i UK om totalt 2,7 Mdr kr och ett i USA om 1,1 Mdr kr.


1. Skanska bygger kommersiell fastighet i London för cirka 1,4 Mdr kr

 

Skanska har tecknat avtal med Partners Group Fenchurch Ltd för att bygga Eighty Fenchurch Street, en kommersiell fastighet för kontor och detaljhandel i London, Storbritannien. Kontraktet är värt cirka GBP 127M, cirka 1,4 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det fjärde kvartalet 2017.

 

Eighty Fenchurch Street kommer att bli 14-våningar högt med 22.000 kvm kontor samt cirka 1.100 kvm detaljhandel. Projektet siktar på certifieringarna BREEAM Excellent och Wired Platinum, vilken säkerställer att byggnaden passar framtida hyresgästers digitala behov.

 

Projektet kommer att inledas våren 2018 och förväntas vara färdigställt under 2020.

 

 

alt

Skanska säljer nu  The Monument Building i London, Storbritannien, för cirka 1,3 Mdr kr, till Credit Suisse's Real Estate Fund International (REFI).

 

2. Skanska säljer kontorsbyggnad i London, UK, för cirka 1,3 Mdr kr

 

Skanska har sålt The Monument Building i London, Storbritannien, för cirka GBP 118M, cirka 1,3 Mdr kr, till Credit Suisse's Real Estate Fund International (REFI). Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling under det fjärde kvartalet 2017. Tillträdet av fastigheten är planerat till februari 2018.

 

Kontorsbyggnaden på 10 våningar har en total uthyrningsbar yta på cirka 8.700 kvm. Byggnaden färdigställdes 2016 och våningsplanen med kontor och detaljhandel är uthyrda till flera olika hyresgäster.

 

alt

Skanska bygger för 1,1 Mdr på campus i Massachusetts, USA.

 

3. Skanska bygger utbildningslokaler i Massachusetts, USA, för 1,1 Mdr kr

 

Skanska har tecknat avtal med EF Education First (EF) om att uppföra en byggnad på EF’s campus i Massachusetts, USA. Kontraktet är värt USD 125M, cirka 1,1 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2017.

 

Skanska kommer att bygga EF:s tredje byggnad, EF III, på deras campus North Point i East Cambridge. Den 12 våningar höga, cirka 28.000 kvm stora, byggnaden kommer omfatta offentliga ytor för rekreation, kontor och lokaler för administration, parkering samt ett nytt studentboende. Skanska kommer också anlägga ett offentligt parkområde.

 

Projektet pågår och planeras vara färdigställt under våren 2019.