Skriv ut denna sida
tisdag, 19 december 2017 16:33

CREDI: Stabiliserade krediter, men oviss framtid

Skrivet av 
alt
Martin Malhotra, projektledare, och Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

 

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 49,8 till 50,3. Det här är första gången som huvudindex når över 50,0 sedan september 2015.

 

– Överlag ser de noterade fastighetsbolagen tillbaka på en mycket positiv kreditmarknad, vilket inte är förvånande givet höstens starka obligationsmarknad, medan bankerna har en mer balanserad syn på marknaden. Samtidigt indikerar både fastighetsbolagen och bankerna att finansieringsvillkoren nog blir sämre under kommande kvartal, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

 

– Vi ser ett gap i tillgången till bankfinansiering mellan de stora, väletablerade fastighetsbolagen och mindre investerare som saknar ett starkt track record, och vi tror att det här gapet kan öka framöver. Dessutom ser vi tecken på en omprisning av fastighetsmarknaden, där fastigheterna i de bästa lägena har fortsatt höga priser medan prisförväntan sjunker för fastigheter utanför de attraktiva lägena i storstäderna, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

 

– Vi ser också hur fastighetsbolagen i allt högre grad premierar obligationer före preferensaktier. Det mest framstående exemplet är Balder, som under året har löst in samtliga utestående preferensaktier till ett värde om knappt 3 Mdr kr samtidigt som bolaget har emitterat obligationer för nästan 20 Mdr kr, avslutar Martin Malhotra.

Senaste från Redaktionen