4 juli 2022
tisdag, 19 december 2017 14:09

Balder köper Rissne centrum för 213 Mkr

Skrivet av 
alt
Den befintliga centrumbyggnaden avvecklas och ersätts med nya byggnader. Bild: 3XN

 

alt

Parken ska förnyas och förädlas bland annat med olika aktiviteter.

 

alt

350 bostäder med höga arkitektoniska uttryck ska byggas i centrumområdet.

 

alt

Tillgänglighet till cykelstråk och cykelparkering ges hög prioritet.

 

alt

Utbudet av handel och butiker ska utvecklas.

Sundbybergs stad säljer Rissne centrum och omgivande mark till Balder för försäljningsvärdet 213 Mkr, exklusive byggrätter för 300 nya bostäder eller byggnader. Fastigheterna tillträds den 10 april 2018. Detaljplanen uppskattas vara klar under 2021.

 

Fastighets AB Balder ska utveckla hela centrumområdet i Rissne tillsammans med Sundbybergs stad. Det står sedan tidigare klart att den nya tvärbanan ska passera Rissne centrum och förstärka kollektivtrafiken som har en tunnelbanestation och bussanslutningar.

 

– Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att utveckla Rissne centrum. Vår förhoppning är att, genom betydande investeringar, ta till vara på de värden som finns i området i dag och bidra till en långsiktig och mer attraktiv stadsmiljö med fokus på trygghet och hållbarhet, säger Erik Selin, vd för Fastighets AB Balder.

 

Dansk arkitektur
De nya byggnaderna i Rissne får ett urbant och kreativt uttryck. I utformningen samarbetar Balder med det danska arkitektföretaget 3XN som är specialiserade inom design med fokus på beteende, material och kretslopp.

 

– Vi storsatsar i Rissne och tillsammans med Balder tar vi nu ett rejält grepp kring den ekologiska och sociala hållbarheten när vi utvecklar hela centrumområdet. Vi förädlar de gröna värden som finns och får bostäder och byggnader med en hög arkitektonisk nivå, säger Mikael T. Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.

350 nya bostäder och parkeringshus blir garage under mark

1. Den befintliga centrumbyggnaden avvecklas och ersätts med nya byggnader med höga arkitektoniska uttryck.

 

2. 350 bostäder med höga arkitektoniska uttryck ska byggas i centrumområdet. Blandande upplåtelseformer med hyres- och bostadsrätter.

 

3. Parkeringshuset rivs och parkeringsplatser etableras i stället i garage i mindre enheter under mark.

 

4. Parken ska förnyas och förädlas bland annat med olika aktiviteter.

 

5. Utbudet av handel och butiker ska utvecklas.

 

6. Tillgänglighet till cykelstråk och cykelparkering ges hög prioritet.

 

I slutet av november stod klart att Balder köper Hallonbergen centrum för 840 Mkr. Se länk:

http://www.fastighetsaktien.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=16546:balder-k%C3%B6per-hallonbergen-c-med-rabatt&Itemid=321