4 juni 2023
onsdag, 06 december 2017 14:31

Bygg-Göta och Next Step miljardsatsar i Nya Hovås

Skrivet av 
alt
Next Step är initiativtagare till den nya stadsdelen Nya Hovås och äger alla kommersiella byggnader i området. Totalt investeras cirka 5 Mdr kr i det naturnära området där det för närvarande byggs 1.300 lägenheter. Fram till 2021 beräknas antalet butiker i området öka från dagens 20 till 50, samtidigt som antalet arbetstillfällen förväntas öka från dagens cirka 500 till 2.000.


Bygg-Göta och Next Step Group bildar Nya Hovås Fastigheter AB, ett joint venture-bolag med en 50/50 ägarfördelning. I samband med bolagsbildningen förvärvar det gemensamt ägda bolaget samtliga kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen Nya Hovås söder om Göteborg av Next Step. Fastighetsbeståndet uppgår i dag till cirka 30.000 kvm och har ett fastighetsvärde överstigande 1 Mdr kr.
    

Investeringen är den enskilt största i Bygg-Götas snart 60-åriga historia och den första som görs i Nya Hovås där Next Step varit en ledande aktör sedan 2004.
    

– Vi har under en längre tid imponerats över Next Steps arbete i Nya Hovås. Tack vare dem har platsen på kort tid utvecklats till en småskalig blandstad i absolut världsklass. Det är värt att notera att flera aktörer har försökt men inte nått ända fram i liknande visionära stadsutvecklingsprojekt, vilket visar på styrkan i Next Steps innovativa affärskultur och arbetssätt. Den första av tre etapper i Nya Hovås har nu färdigställts och vi ser fram emot att hitta fler möjligheter att samarbeta med Next Step i de kommande etapperna, säger Ronny Persson, vd Bygg-Göta.
    

Next Step befinner sig i en betydande expansionsfas och affären med Bygg-Göta möjliggör ett färdigställande av Nya Hovås och en långsikt förvaltning. Affären frigör även kapital till andra stora investeringar, exempelvis det nya Life Science-kluster som utvecklas tillsammans med Vectura Fastigheter i Mölndal och ett nytt stadsutvecklingsprojekt i Härryda. Vectura Fastigheter ägs av Investor.