4 juni 2023
onsdag, 06 december 2017 14:03

Skanska i nya USA-uppdrag för 665 Mkr

Skrivet av 
alt
Skanska ska renovera 8.100 kvm på 180 Madison Avenue på Manhattan, New York.

 

Skanska har tecknat avtal med NYU Langone Health om att tillhandahålla forskningsanläggningar och kontorsutrymmen till NYU Langones Department of Population Health i New York, USA. Kontraktet är värt cirka 340 Mkr. Dessutom ska Skanska, i ett joint venture med Flatiron och Stacy and Witbeck, restaurera den cirka 390 hektar stora lagunen San Elijo utanför San Diego i sydvästra USA. Projektet, som total omfattar 94 MUSD varav Skanskas andel 38 MUSD (325 Mkr) ingår som en av flera åtgärder för att förbättra motorvägen I-5, North Coast Corridor. Beställare är California Department of Transportation (Caltrans).

 

Uppdraget i New York innebär att Skanska ska renovera cirka 8.100 kvm kontorsyta i tio våningar på 180 Madison Avenue, vilket kommer att ge NYU Langone nya anläggningar för forskning och datamodellering för att utveckla individuella sjukvårdslösningar för patienter. Befintliga tillgängliga våningsplan kommer att utrustas för forskning, med konferensutrymmen och kontor, hörsalar och andra gemensamma utrymmen. Projektet, som ska slutföras under nästa år, förväntas få LEED Gold certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design).

 

Arbetet med lagunen San Elijo utanför San Diego omfattar bland annat röjning och muddring, påfyllning av sand, förstärkning av tidvattenkanaler, samt byggande av våtmarksområden och en häckningsplats. Projektet påbörjas nu i december med planerat färdigställande tidigt 2021.