4 juni 2023
onsdag, 06 december 2017 10:02

Diös ökar i Skellefteå

Skrivet av 
alt
Fastigheten Polaris 39 i Skellefteå.


Diös kompletterar befintliga bestånd i kvarteret Polaris i centrala Skellefteå genom att köpa en kommersiell fastighet på södra Järnvägsgatan av Nordvestor Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 36,5 Mkr. Datum för tillträde är den 1 februari 2018. Den förvärvade fastigheten, Polaris 39, omfattar totalt 3.000 kvm. De största hyresgästerna är SEB och Sherpas Group AB.
    

– Köpet ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling. Vi driver just nu en detaljplaneprocess inriktad mot nya bostäder i grannfastigheten Polaris 8 för att på så sätt bidra till ett mer levande centrum, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.
    

– Nordvestor ser detta som ett bra tillfälle att stärka bolagets finansiella ställning samtidigt som det möjliggör fortsatta investeringar i bostäder, säger Pär Nordlund, vd för  Nordvestor Fastigheter AB