4 juni 2023
tisdag, 05 december 2017 15:41

Scandics finska storförvärv godkänt med förbehåll

Skrivet av 
alt
Even Frydenberg, vd och koncernchef för Scandic.

 

Den finska konkurrensmyndigheten har fattat beslut gällande Scandic Hotels förvärv av Restels finska hotellverksamhet som tillkännagavs i somras. Myndigheten godkänner affären under förutsättning att Scandic avyttrar ett hotell i Lahtis, ett i Björneborg och ett i Kuopio. Dessutom är affären villkorad av att Scandic förbinder sig att inte ta del av ett antal av konkurrensmyndigheten tillkännagivna hotellprojekt i Villmanstrand och i Vanda. Förvärvet av Restel förväntas slutföras innan årsskiftet.

 

– Vi godtar konkurrensmyndighetens slutliga beslut och är nöjda med att förvärvet nu har godkänts. Denna strategiska affär stärker ytterligare Scandics geografiska erbjudande och ger oss en ledande position också på den finska marknaden. Vi ser fram emot att påbörja integrationen så snart som möjligt säger Even Frydenberg, vd och koncernchef för Scandic.

 

På proforma-basis, om förvärvet hade skett 1 januari 2016, hade den förvärvade verksamheten under 2016 bidragit med en nettoomsättning på 203,4 MEUR och justerat EBITDA på 13,7 MEUR. De hotell som ska avyttras bidrog tillsammans med cirka 8 MEUR till nettoomsättningen och 1,7 MEUR till justerat EBITDA under 2016.

 

Som tidigare meddelats ser Scandic goda möjligheter till omsättningsökning och marginalförbättring i den förvärvade hotellportföljen under de kommande åren. Det finns potential att öka intäkterna genom omprofilering till Scandic samt ett stärkt kunderbjudande på den finska marknaden. Därutöver förväntas kostnaderna minska genom samordning av administration och inköp.

 

Sammantaget bedömer Scandic att den förvärvade verksamheten, exklusive de tre hotell som kommer att avyttras, har potential att generera en justerad marginal för EBITDA  över gruppens långsiktiga finansiella mål på 11 procent.