4 juni 2023
måndag, 04 december 2017 18:40

Infranode stänger fond om 4,45 Mdr

Skrivet av 
alt
Christian Doglia och Philip Ajina, partners på Infranode.

 

Infranode har nu sin första fond om 4,45 Mdr kr på plats. Det sista åtagandet kommer från Fjärde AP-fonden som ansluter till Folksam, KPA Pension, IMAS Foundation, LähiTapiola och Europeiska investeringsbanken (EIB) som investerare. Kapitalet ska investeras långsiktigt i nordisk infrastruktur. Infranode, som är startat i partnerskap med Areim, har hittills gjort två investeringar i Sverige (Vasa Värme och Eneo Solutions) och en i Norge (Akershus Energi Varme AS).

 

– I Norden finns ett betydande investeringsbehov i infrastruktur som de kommande tio åren väntas uppgå till över 200 miljarder euro. Vår vilja är att bidra till ett hållbarare och starkare samhälle i Norden genom uppbyggnad av samhällsviktig infrastruktur, säger Christian Doglia, Partner på Infranode.

 

Infranode kan äga allt från 100 procent och ned till en minoritetspost på 10 procent. Vid minoritetsägande kan majoritetsägaren vara såväl offentlig som privat. Utöver traditionellt ägande kan Infranode även gå in i ett tidsbegränsat ägande genom exempelvis koncession eller genom att erbjuda möjlighet till återköp.

 

– Det offentliga uppskattar att vi kan investera på sätt som gör att de inte behöver förlora rådigheten över sin infrastruktur. Vi märker också att det offentliga välkomnar oss särskilt på grund av att vi investerar både AP-fonds kapital och kommunanställdas egna pensionspengar, säger Philip Ajina, Partner på Infranode.

 

Infranode investerar i både befintlig infrastruktur och i nybyggnation. Gemensamt för alla investeringar är ett långsiktigt ägande med en horisont på 25 år och att hållbarhet är centralt i varje steg i Infranodes investeringsprocess.