28 mars 2023
torsdag, 23 november 2017 17:26

Malmö rekryterar ny fastighets- och gatudirektör

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                        

Kommunstyrelsen i Malmö beslutade på sitt möte den 23 november att utse Anna Bertilson (bilden) till ny fastighets- och gatudirektör. Hon arbetar för närvarande som samhällsbyggnadsdirektör i Linköpings kommun och har tidigare arbetat som biträdande stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs stad och direktör vid stadsledningskontoret i Göteborgs stad. Anna Bertilson tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2018.

 

I våras beslutade kommunstyrelsen i Malmö att göra en sammanslagning av fastighetskontoret och gatukontoret till en förvaltning senast 1 juli 2018. Rekryteringen av en fastighets- och gatudirektör påbörjades under april månad och har beretts i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i samråd med presidiet vid tekniska nämnden.

 

– Anna Bertilssons bakgrund passar också utmärkt för det förändringsledarskap som nu behövs när två förvaltningar ska bli en, säger Andreas Norbrant, tf stadsdirektör i Malmö stad.