20 juli 2024
tisdag, 21 november 2017 17:15

Catella lanserar bostadsfond om 12,5 Mdr

Skrivet av 
alt
Xavier Jongen (bilden) och Michael Keune blir verkställande direktörer för Catellas nya bolag CRIM.

 

Catella har bildat ett nytt bolag, Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM). CRIM är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget Catella Property Fund Management AB och kommer att fokusera på förvaltningen av europeiska fastighetsfonder.

 

Sedan januari 2016 har Catella Real Estate AG, lett av Xavier Jongen och Michael Keune, byggt upp ett starkt team av portföljförvaltare för bostadsfastigheter i Berlin. Teamet förvaltar två öppna fastighetsfonder samt tre öppna specialfonder för fastigheter. De fem fondernas totala tillgångar uppgår till 1,3 miljarder euro (cirka 12,5 Mdr kr) och har investerats i åtta europeiska länder, nämligen Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Österrike, Polen och Spanien.

Skapandet av CRIM är ett strategiskt steg av Catella, med målet att bygga ett högpresterande och högspecialiserat kompetenscenter för förvaltning av europeiska fastighetsfonder. Hela teamet för Catella Real Estate AG i Berlin, som består av 18 anställda, har flyttat till CRIM för att ägna sig åt utvecklingen av bostadsfastigheter. Xavier Jongen och Michael Keune blir verkställande direktörer för CRIM.