4 juni 2023
måndag, 20 november 2017 13:11

Vasakronan ökar resurserna för teknisk utveckling

Skrivet av 
alt

Nicklas Walldan, chef teknik, service och utveckling på Vasakronan.

 

Den tekniska utvecklingen går fort och tekniken i fastigheterna blir alltmer integrerad med IT.  För att ta vara på möjligheterna skapar Vasakronan en ny teknikorganisation byggd för att hantera förändring och utveckling på ett bättre sätt. Den nya organisationen träder i kraft den 1 februari 2018 och målet är att totalt sett höja kvaliteten och servicen i leveransen till Vasakronans kunder ytterligare.
    

I den nya organisationen ersätts nuvarande roller av två helt nya och med en helt annan kompetensprofil än tidigare. En Fastighetsansvarig teknik med fullt tekniskt ansvar för fastigheterna och en Fastighetsutvecklare teknik med uppgiften att implementera ny teknik. Samtidigt skapas en ny central funktion för teknikutveckling med uppdraget att hitta, utveckla och testa ny teknik. Förändringen innebär att bolaget tydliggör ansvarsfördelningen för drift respektive utveckling och ökar resurserna för teknikutveckling.
    

– Solceller, batterilagring, likströmsnät och elektroniska passagesystem. Listan över tekniska lösningar som Vasakronan redan jobbar med är lång. Med den nya organisationen skapar vi ännu bättre förutsättningar att både drifta och utveckla våra fastigheter, säger Nicklas Walldan, Vasakronas chef för teknik, service och utveckling.
    

Samtidigt fördjupar Vasakronan det strategiska samarbetet bolaget redan har med Coor i syfte att vidareutveckla serviceerbjudandet till kunderna. Avtalet mellan Vasakronan och Coor omsätter cirka 130 Mkr i abonnemangsvolym på årsbasis och innebär att Coors uppdrag växer med cira 30 Mkr i årsvolym med möjlighet till tillkommande projektvolymer.
    

Vasakronans egen teknikorganisation kommer efter förändringen bestå av cirka 100 högkvalificerade tekniker med fokus på drift och utveckling av fastigheterna. Cirka 30 av Vasakronans nuvarande drifttekniker kommer att gå över till Coor för att säkra kvaliteten och delta i utvecklingen av hela den tekniska serviceleveransen.