18 augusti 2022
onsdag, 15 november 2017 17:34

Telge först med miljöcertifierat i Södertälje

Skrivet av 
alt
Byggnaderna på fastigheten Lampan 28 i Södertälje har en energiprestanda på 81 kWh/kvm, varav 32 kWh/kvm för värme och 35 kWh/kvm för varmvatten.

 

Telge Bostäder är först ut i Södertälje kommun med ett flerbostadshus som är certifierat enligt certifieringen Miljöbyggnad silver. Det är Lampan 28 på Storgatan med totalt 105 lägenheter fördelat på två byggnadskroppar uppförda 2014 av Skanska som efter två års drift är verifierad och certifierad enligt Miljöbyggnad silver.

 

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra för människor och även bra för miljön.

 

– Det är oerhört roligt och viktigt med denna miljöcertifiering eftersom det är ett kvitto på att vi arbetar rätt med miljö- och hållbarhetsfrågor som är några av våra prioriterade områden, säger Maike Lühr, miljöingenjör, Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

 

Inom Lampan 28 finns solceller om 85 kW som täcker en tredjedel av fastighetens årliga elanvändning. Vidare finns ett speciellt Noxitetak som renar luften från NOx (kväveoxider) i bilavgaser. Dessutom finns åtta parkeringar för elbilar i anslutning till byggnaden, fyra i garage och fyra i carport.