25 juli 2021
torsdag, 09 november 2017 18:35

HEBA ökade vinsten till 298 Mkr

Skrivet av 
alt
Patrik Emanuelsson, vd för HEBA.

 

HEBAs niomånadersvinst efter skatt ökade till 298 Mkr (188) Mkr, vilket motsvarade 7,21 kr (4,56) per aktie. Till ökningen bidrog värdeökningar på fastigheter med 264 Mkr (134) och på räntederivat med 12 Mkr (-23).  Hyresintäkterna steg till 245 Mkr (219) medan driftsöverskottet ökade till 157 Mkr (136) och förvaltningsresultatet förbättrades, tack vare föregående års nyproduktion och ROT-uppgraderade fastigheter, till 105 Mkr (91).
 

– Med uppdraget att HEBA ska fortsätta växa så känns det extra bra att, med min första delårsrapport, leverera ett starkt resultat med stabila nyckeltal. Det tillsammans med en stark balansräkning ger ett bra utgångsläge att fortsätta växa genom förvärv av projekt, bostads- och samhällsfastigheter, säger vd Patrik Emanuelsson.

 

Förvärv och nybyggnation om nästan 498 Mkr och investeringar om 167 Mkr bidrog till att HEBAs bokförda värde på förvaltningsfastigheter ökade till 8.453 Mkr (7.525 vid årsskiftet). För den största delen av ökningen svarade förvärvet av 184 lägenheter i Flemingsbergdalen, Huddinge, som köptes för 424 Mkr av Skanska den 1 september.

 

De räntebärande skulderna ökade under perioden till 3.003 Mkr (2.400) och den genomsnittliga räntan uppgick vid periodens utgång till 1,8 procent (2,0). Det egna kapitalet ökade till 4.223 Mkr (3.991) motsvarande en soliditet om 49,7 procent (52,6). Substansvärdet uppgick till 130 kr (122) per aktie. LE