25 juli 2021
onsdag, 08 november 2017 18:19

Lennart Karlsson, ny styrelseordförande i HEBA

Skrivet av 
alt
Lennart Karlsson, fd vd för HEBA, föreslås att bli ny styrelseorförande för bolaget från den 3 maj 2018.

 

HEBAs valberedning har meddelat bolaget att den avser att vid årsstämman i maj 2018 föreslå Lennart Karlsson att efterträda nuvarande styrelseordföranden Sören Härnblad, som har undanbett sig omval.

 

Lennart Karlsson avgick nyligen som vd för bolaget och har varit ledamot av bolagets styrelse sedan årsstämman den 3 maj. Valberedningens förslag att utse tidigare vd till styrelseordförande motiveras av önskan om kontinuitet och stabilitet på styrelsenivå samt att för HEBA:s vidare utveckling tillvarata Lennart Karlssons djupa kunskap och insikt om bolagets övergripande affärsfilosofi och strategi.

 

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2018 presenteras i anslutning till kallelse till stämman.