1 oktober 2022
onsdag, 08 november 2017 12:31

Fastpartner köper för 849 Mkr av Oscar

Skrivet av 
alt
Uppfinnaren 1 på Östermalm är sedan uppförandet på 1920-talet känd för allmänheten som kontor för Patent- och registreringsverket.


Fastpartner köper fastigheten Uppfinnaren 1 på Östermalm, Stockolm, av Oscar Properties för en köpeskilling om 849 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt om 85 Mkr. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 16.200 kvm och är till största delen uthyrd till PRV (Patent- och registreringsverket), vilka hyr 13.200 kvm på ett nyligen förlängt kontrakt till 2026. Av övriga hyresgäster kan nämnas Acne som flyttar in i april 2018.
    

Fastigheten, som har direkt närhet till tunnelbana och bussar, har idag ett hyresvärde på cirka 44 Mkr som kommer att öka till cirka 57 Mkr efter 2020 med de nya avtal som är tecknade. Genom förvärvet stärker Fastpartner sin position i Stockholmsområdet och erbjuder nu en bra kombination av fastigheter från absolut centrala Stockholm till Stockholms närförorter. Bolagets årliga förvaltningsresultat kommer initialt att öka med 30 Mkr efter finansiering för att under 2020 öka med cirka 42 Mkr. Tillträdet sker den 1 december 2017.
    

Oscar Properties köpte Uppfinnaren 1 från Vasakronan i juni 2015 för att utveckla fastigheten till bostäder eller kontor, ett utvecklingsarbete som nu är avslutat. Avyttringen av Uppfinnaren 1 innebär att bolagets kassaflöde och finansiella position stärks. Värdeutvecklingen sedan förvärvet uppgår till 284 Mkr. Resultatet av försäljningen innebär en negativ effekt i det fjärde kvartalet om cirka 135 Mkr avseende värdeförändring förvaltningsfastigheter. För räkenskapsåret 2017 uppgår resultateffekten till cirka 150 Mkr i värdeförändring förvaltningsfastigheter.
    

– Uppfinnaren 1 är färdigutvecklad och vi bedömer detta som ett bra tillfälle att avyttra fastigheten. Vi hade en högre förväntan på försäljningsvärdet baserat på de externa värderingar som tagits in från oss. Vi kan dessutom konstatera att marknaden nu har en mer konservativ syn på latent skatt än tidigare. Givet den något mer avvaktande marknaden agerar vi med viss försiktighet och med fokus på de projekt som kan anses vara av högst strategisk betydelse, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.
    

Oscars prognos om minst 400 Mkr i rörelseresultat före värdeförändringar i förvaltningsfastigheter för helåret 2017 påverkas ej av denna avyttring.