20 september 2021
fredag, 29 september 2017 17:38

Fabege bygger 900 bostäder i Haga Norra

Skrivet av 
alt
Det nya Aktivitetstorget i Haga Norra, en ny stadsdel med totalt 900 nya bostäder.

 

alt

Den nya Winbladsparken i Haga Norra.

 

Det nya avtalet med Bilia innebär att Fabege nu kan påbörja utvecklingen av stadsdelen Haga Norra med 900 lägenheter och 70.000 kvm kommersiella ytor som redan planlagts. Bilia, som har befunnit sig i området sedan 1968 blir kvar, men nu med en helt ny och modern fullserviceanläggning.

 

– Vi är mycket glada över den lösning vi har hittat tillsammans med Bilia där företaget blir kvar i ett läge som blivit alltmer attraktivt med åren tack vare närheten till både Arenastaden, Hagaparken och den utbyggda kollektivtrafiken vid Solna station, samtidigt som de nu hamnar i en helt ny och levande stadsdel med både boende och företagande, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd på Fabege.

 

Den planerade utvecklingen av Haga Norra är ambitiös och innehåller bland annat sex bostadskvarter och två kontorsbyggnader med ett rikt serviceutbud i bottenvåningarna. Fabege har inte för avsikt att utveckla bostäderna själva utan kommer att söka bostadsexploatörer som även vill vara med och utveckla stadsrummet till en attraktiv stadsdel.

 

Det gröna hyresavtalet med Bilia är på 20 år och har en årshyra på 57 Mkr. Fabeges investering beräknas uppgår till cirka 1,1 Mdkr, inklusive ett evakuerings- och investeringsbidrag till Bilia.

 

Det nya kontoret och anläggningen beräknas stå klar 2020 och innebär att Bilia lämnar sitt kontor hos Fabege på Dalvägen i Arenastaden. Den totala nettouthyrningseffekten för Fabege uppgår till 30 Mkr.

 

Då byggrätterna nu frigörs för försäljning och exploatering kommer Fabege att värdera byggrätterna på fastigheten. Den sammantagna effekten uppgår i dagsläget till cirka 700 Mkr och kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring i tredje kvartalet.