1 oktober 2022
fredag, 29 september 2017 17:32

Magnolia säljer 460 lägenheter i Nynäshamn

Skrivet av 
alt
En del av projekt Fyren i Nynäshamn kommer att uppgå till 19 våningar. Bostäderna får ett havsnära läge och flera av dem får vidsträckt utsikt över skärgården. Bild: Schweiller Svensson Arkitektkontor

 

Magnolia Bostad säljer projekten Fyren etapp 1 och Fyren etapp 2 i Nynäshamn i två separata affärer. Försäljningen avser fastigheten Telegrafen 16 och sammanlagt bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 950 Mkr.

 

Köpare av Fyren etapp 1, om cirka 220 bostäder, är Viva Bostad Nynäshamn AB, medan av Fyren etapp 2, om cirka 240 bostäder samt en förskolelokal, förvärvas av SEBs bostadsfond Domestica IV. Båda försäljningarna är villkorade av köparens finansiering.

 

Fastigheten Telegrafen 16 har ett attraktivt bostadsläge vid infarten till centrala Nynäshamn med direkt närhet till service, handel och gångavstånd till Nynäshamns pendeltågstation. Bostadshusen har formgivits av Schweiller Svensson Arkitektkontor och de kommer att utgöra ett landmärke i Nynäshamn. Consto AB är entreprenör.  

 

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projekten hela vägen fram till dess att bostäderna är klara för inflyttning. Byggstart av hela projektet planeras till årsskiftet 2017/2018 och inflyttning beräknas ske 2020.

 

Andreas Rutili, som ingår i Magnolia Bostads styrelse, har ett indirekt ägarintresse i Viva Bostad Nynäshamn AB, men inte bestämmande inflytande. Han har inte deltagit i styrelsens hantering av affären. Försäljningen har föregåtts av sedvanlig försäljningsprocess och styrelsen har därtill inhämtat externa värderingsutlåtanden för att säkerställa att affären sker till marknadsmässiga villkor.