Skriv ut denna sida
fredag, 29 september 2017 11:24

Heimstaden säljer kommersiellt i Uppsala

Skrivet av 
alt
Hotelloperatören Winn köper fastigheten Fålhagen 11:4 av Heimstaden.


I Heimstadens förvärv av Ståhls Fastigheter AB (fd Kretia) i juni i år ingick, utöver bostadsfastigheter i Uppsala och Norrköping, sex kommersiella fastigheter i Uppsala. Nu har Heimstaden sålt två av dessa.


Fastigheten Fålhagen 11:4, en hotellfastighet med Park Inn by Radisson som hyresgäst, har i en bolagsaffär förvärvats av hotelloperatören Winn Hotel Group. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 132 Mkr, motsvarande knappt 33.000 kr/kvm.

 

Fastigheten Dragarbrunn 20:1, en kombinerad kontors- och bostadsfastighet, på Kungsgatan 47/Vaksalagatan 14, förvärvas av Wallenstam, som är en av hyresgästerna i fastigheten. Tillträde beräknas ske efter årsskiftet, när pågående ombyggnadsentreprenad är färdigställd samt när avstyckning av bostadsfastighet skett.

 

Bostadsfastigheten kommer att kvarstanna i Heimstaden. Förvärvet görs genom aktiebolag och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 149 Mkr, motsvarande 47.000 kr/kvm.
    

Heimstaden har dessutom gett Pangea Property Partners i uppdrag att avyttra de kvarstående kommersiella fastigheterna, Årsta 76:2 i Fyrisborg om knappt 26.000 kvm samt de centrala profilfastigheterna Kungsängen 40:1 (Tullhuset), Kungsängen 6:10 samt Fjärdingen 28:6.
    

– Heimstaden fortsätter sitt fokus på att vara ett utpräglat bostadsbolag. Avyttringen av dessa kommersiella fastigheter är därmed helt naturlig och logisk som gläder mig extra i just detta fall är att vi kunnat tillmötesgå våra hyresgäster, dvs hotelloperatören Winn Hotel Group samt Wallenstams starka önskemål om att få förvärva de fastigheter de bedriver verksamhet i, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Senaste från Redaktionen