3 december 2022
fredag, 22 september 2017 14:54

Planerna för nya Stureplan bordläggs

Skrivet av 
alt
Stark kritik har riktats mot framförallt att flyglarna till Bångska palatset ska rivas i ADIA:s förslag för nya Stureplan. Bångska palatset uppfördes 1853 och fick ny fasad på 1950-talet till förmån för den tidens rikliga neonreklam.

 

På stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde beslutades det att planerna för nya Stureplan i centrala Stockholm ska bordläggas. Detta på grund av att den kritik som har riktats mot de nya planerna inte har bemöts. Det gäller framförallt rivningarna av Bångska palatsets flyglar, och rivning av en fastighet på Humlegårdsgatan och av en fastighet på Grev Turegatan.

 

De aktuella planerna för Stureplan innebär en lång byggnadstid som riskerar att skada det unika uteliv som finns på platsen. I planerna föreslås vidare att flera byggnader från 1800-talet och sekelskiftet ska rivas, och ersättas av en ny påbyggnation som avviker från nuvarande byggnadsstil och byggnadshöjd. Alla dessa förändringar har fått kritik, bland annat från Liberalerna och Centerpartiet.

 

– Stureplan är en unik plats för Sverige där det finns ett ekosystem av uteliv, näringsliv, turism, stadsmiljö och restauranger. Alla planer på att bygga om den platsen måste ske med största varsamhet, och ta dessa värden i beaktande. Ett längre och omfattande byggarbete som kraftigt ändrar områdets stil riskerar att förstöra det som gör Stureplan unikt idag. Det kan vi inte gå med på, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

 

– Vi kan inte stå bakom det här förslaget eftersom det skulle innebära alldeles för stora ingrepp i en uppskattad stockholmsmiljö. Det går att utöka antalet bostäder, kontor och öppna upp för en ny tunnelbaneuppgång utan att göra det till en byggarbetsplats under flera år, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.

 

För några år sedan presenterade fastighetsägaren ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) de första planerna för en total omdaning av Stureplan, kvarteret Sperlingens backe. Under det samråd som pågått för planerna har mer än 8.000 synpunkter inkommit.

 

En undersökning utförd av SIFO, med ett underlag på 1.003 personer, visade det sig att en majoritet av de tillfrågade har en negativ syn på de planerade ombyggnationerna. När byggtiden togs i beaktande var 72 procent av de tillfrågade negativt inställda till planerna.